Phiên họp lần thứ 5 - Tổ công tác kỹ thuật liên ngành

Updated Date : 02/08/2022 10:12

Ngày 13/6/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) đã phối hợp và tổ chức Phiên họp lần thứ 5 của Tổ công tác kỹ thuật liên ngành (JEM-5) cập nhật đánh giá và thảo luận các tiến trình nhiệm vụ tiêp theo trong thực thi Hiệp định VPA/FLEGT.

Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Ông Rui Ludovino, Tham tán thứ nhất, Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan khác. Về phía Việt Nam có sự tham dự của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, đại diện Nhóm Nòng cốt đa bên.Về phía EU có sự tham dự của đại diện từ Phái đoàn EU tại Việt Nam, Viện Lâm nghiệp châu Âu, Tổ chức GIZ và Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Tại phiên họp, hai tổ trưởng Tổ JEM là Ông Phạm Văn Điển và Ông Rui Ludovino đã cập nhật tiến trình thực hiện các nhiệm vụ thực thi VPA/FLEGT theo lộ trình kể từ Phiên họp JIC-4 được Ủy ban thực thi chung phê duyệt. Hai đồng chủ tịch đánh giá cao nỗ lực của các bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ như Dự thảo Báo cáo thường niên 2021, Triển khai thực hiện VNTLAS, Đánh giá tính sẵn sàng và đánh giá độc lập,...Ngoài ra, bài báo cáo của các tiểu nhóm kỹ thuật về Danh sách các loài gỗ rủi ro cao, Phương pháp xây dựng danh sách các hệ thống chứng chỉ, danh sách quốc gia và vùng địa lý tích cực cũng được hai bên thảo luận và đánh giá cao.  Bên cạnh đó, một số hoạt động bị trì hoãn do yếu tố khách quan về nguồn lực như Đánh giá cơ sở, Quy chế trọng tài VPA đã được đồng chủ tịch nhất trí để vào lộ trình năm 2022-2023. Tuy nhiên, các nhiệm vụ đã thực hiện vẫn sẽ được hai bên tiếp tục theo dõi và củng cố, là tiền đề quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Kết thúc phiên họp, hai bên đánh giá cao nỗ lực thực hiện Hiệp định và mong đợi những kết quả tốt nhất sẽ đạt được. Hai đồng chủ tịch cũng mong muốn các bên liên quan tiếp tục phối hợp và phát huy để đạt được những bước tiến cao hơn trong thực thi Hiệp định.