Phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban thực thi chung (JIC)

Updated Date : 14/12/2021 05:00

PHIÊN HỌP LẦN THỨ TƯ ỦY BAN THỰC THI CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH VPA/FLEGT

 

Ngày 01/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Phái đoàn liên minh châu Âu đã phối hợp và tổ chức Phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban thực thi chung (JIC-4) để cập nhật, thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trong thực thi Hiệp định VPA/FLEGT sau phiên họp lần thứ 4 của Tổ công tác kỹ thuật liên ngành (JEM-4) vào ngày 10,11 và 15/11/2021.

Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn, Phái đoàn liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan khác. Về phía Việt Nam có sự tham dự của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, đại diện Nhóm Nòng cốt đa bên.Về phía EU có sự tham dự của đại diện từ Phái đoàn EU tại Việt Nam, Viện Lâm nghiệp châu Âu, Tổ chức GIZ và Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

Tại phiên họp, hai tổ trưởng Tổ JEM là Ông Phạm Văn Điển và Ông Rui Ludovino đã báo cáo tiến trình thực hiện các nhiệm vụ thực thi VPA/FLEGT cho hai đồng chủ trì và đại biểu tại phiên họp. Hai đồng chủ tịch đánh giá cao nỗ lực của các bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ như Báo cáo chung thường niên, Bảng so sánh Hiệp định VPA/FLEGT và hệ thống pháp luật trong nước, Rà soát phụ lục II – Định nghĩa gỗ hợp pháp,… Bên cạnh đó, một số hoạt động bị trì hoãn do yếu tố khách quan về nguồn lực như Đánh giá cơ sở, Quy chế trọng tài VPA đã được đồng chủ tịch nhất trí để vào lộ trình năm 2022. Tại phiên họp, hai đồng chủ tịch JIC đã thống nhất cơ bản các nội dung trong chương trình, thông qua về mặt nguyên tắc đối với Báo cáo chung thường niên năm 2020, Bảng so sánh, các đề xuất của Nhóm Nòng cốt và các nhiệm vụ tại lộ trình năm 2022. Tuy nhiên, các nhiệm vụ và hành động ưu tiên vẫn sẽ được hai bên tiếp tục theo dõi, củng cố,là tiền đề quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình năm mới.

Kết thúc phiên họp, hai bên đánh giá cao nỗ lực thực hiện Hiệp định và mong đợi những kết quả tốt nhất sẽ đạt được. Hai đồng chủ tịch cũng mong muốn các bên liên qua và tiếp tục phối hợp và phát huy để đạt được những bước tiến cao hơn trong thực thi Hiệp định.