Hội thảo tổng kết Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Updated Date : 10/10/2021 07:45

Ngày 30/9, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu với sự tham dự của ông Bruno Cammaert, Điều phối viên vùng, Chương trình FAO EU FLEGT, đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, đại diện Trung tâm phát triển nông thôn bền vững, đại diện Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định và một số đối tác khác. 

Dự án "Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu" được thực hiện từ tháng 02/2019 do chương trình FAO EU FLEGT tài trợ. Sau hơn 2 năm thực hiện, Dự án đã đạt được mục tiêu và kết quả đề ra trong việc chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các hoạt động công bố thông tin và truyền thông đã cam kết trong Hiệp định. Cụ thể, Dự án đã xây dựng các báo cáo đánh giá nhu cầu thông tin của các bên liên quan về Hiệp định VPA/FLEGT, tính sẵn có của các thông tin thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT. Đồng thời, dự án cũng đã xây dựng được các bộ tài liệu chuẩn về Hiệp định VPA/FLEGT và Hệ thống TLAS như: tài liệu hỏi đáp về Hiệp định VPA/FLEGT, tài liệu hỏi đáp về VPA/FLEGT cho các đối tượng hộ gia đình, doanh nghiệp, tài liệu hỏi đáp về Nghị định bảo đảm gỗ hợp pháp. Xây dựng trang tin song ngữ về VPA/FLEGT.

Đặc biệt, Dự án đã xây dựng trình Ủy ban thực thi chung (JIC 3) phê duyệt kế hoạch truyền thông và công bố thông tin về Hiệp định. 

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động của Dự án thực hiện chậm hơn so với tiến độ hoặc không thực hiện được như Hội thảo quốc gia về VPA/FLEGT, Diễn đàn Ngày FLEGT lần thứ nhất, cuộc họp lần thứ 10 của Nhóm nòng cốt đa bên…

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án đánh giá tuy nguồn kinh phí không quá lớn nhưng Dự án được nhiều ý kiến đánh giá là mang ý nghĩa, tầm quan trọng. Đặc biệt Dự án đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân với kì vọng để Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu đi vào thực tế tốt hơn.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Bruno Cammaert, Điều phối viên vùng, Chương trình FAO EU FLEGT cũng đánh giá mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian đặc biệt bi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Dự án cũng đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp (tongcuclamnghiep.gov.vn)