Hội thảo Tổng kết 5 năm hoạt động của Nhóm Nòng cốt đa bên thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT

Updated Date : 31/10/2022 02:11

Ngày 27/10/2022, tại Bình Dương, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ hỗ trợ tổ chức Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của Nhóm Nòng cốt đa bên thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA FLEGT).

Vào tháng 10/2018, Việt Nam và EU ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA FLEGT). Mục tiêu của VPA FLEGT là cải thiện quản trị rừng và khung pháp lý quy định các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam nói chung và dành cho xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu.  

Nhằm đảm bảo thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT hiệu quả và thành công thì sự tham gia tích cực của các bên liên quan là yêu cầu quan trọng. Với tầm quan trọng đó, Nhóm Nòng cốt đa bên về VPA FLEGT (viết tắt: Nhóm Nòng cốt) đã được thành lập và tổ chức họp lần thứ nhất vào tháng 10/2021. Nhóm Nòng cốt cung cấp diễn đàn để các bên liên quan phối hợp và tham gia triển khai thực hiện Hiệp định VPA FLEGT.

“Trong thời gian tới, nhóm Nòng cốt cần tập trung vào vào các lĩnh vực hoạt động. Đầu tiên là tăng cường tổ chức. Thứ hai là xác định các vấn đề, nội dung và chủ đề để thực hiện Hiệp định. Và thứ ba là tham vấn và phản biện. Cuối cùng, là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin về quá trình thực hiện VPA FLEGT tại Việt Nam”. – Giáo sư Phạm Văn Điển, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp nhận định.

Trong 5 năm hoạt động, Nhóm Nòng cốt đã tổ chức 11 phiên họp, những đóng góp chính gồm xây dựng (1) kế hoạch hành động về truyền thông và công bố thông tin về Hiệp định VPA FLEGT (2) Khung giám sát và đánh giá việc thực hiện VPA FLEGT, (3) Văn bản quy phạm pháp luật, và (4) tuyên truyền, nâng cao năng lực... Một số tổ chức là thành viên của Nhóm Nòng cốt cũng cùng phối hợp xây dựng Bản tin Chính sách có nội dung chính là Hệ thống Phân loại doanh nghiệp của Việt Nam (ECS), đây là môt bước tiến quan trọng trong tiến trình thiết lập hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS). Hệ thống này sẽ góp phần tăng giá trị thương mại, mở rộng thị phần và thị trường cho gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, đồng thời cũng giảm tải cho công việc xác minh và kiểm tra của các cơ quan chức năng trong tương lai sau khi hệ thống cấp phép FLEGT đi vào vận hành.

“Bản tin chính sách mà Nhóm Nòng cốt đã xây dựng và công bố đã cho thấy những bất cập và rủi ro tiềm ẩn trong việc thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm người lao động và an toàn lao động trong các doanh nghiệp gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh thực hiện VPA FLEGT” – Ông Cao Chí Công, Đồng Chủ tịch Nhóm Nòng cốt nhận xét.

Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động cũng tạo cơ hội để các bên cùng góp ý và xây dựng ý tưởng cho các hoạt động chung của Nhóm trong thời gian tới. Phiên thảo luận các nội dung kỹ thuật liên quan tới quá trình thực hiện Hiệp định VPA FLEGT cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các thành viên nhằm xác định những hoạt động cần ưu tiên trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các bên tham gia tìm hiểu những thực tiễn hiệu quả tại Việt Nam trong thực hiện Hiệp định và những đóng góp tích cực của nhóm Nòng cốt vào tiến trình này cho đến nay.

“Sau quá trình đàm phán, nay Hiệp định đã chuyển sang giai đoạn thực hiện, trọng tâm trong phối hợp giữa các đối tác đã chuyển sang đảm bảo tính nhất quán giữa khung pháp luật của Việt Nam với những điều khoản hai bên đã thống nhất trong Hiệp định cũng như tiến hành các biện pháp tăng cường năng lực và hỗ trợ sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan vào tiến trình. Nhóm Nòng nốt đóng vai trò hết sức quan trọng đối với thành công của tiến trình thực hiện Hiệp định và tôi tin rằng cả hai bên ký kết Hiệp định đều không chỉ một lần công nhận và thể hiện sự trân trọng đối với sự đóng góp và tham gia tích cực của Nhóm”. – Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng, GIZ Việt Nam chia sẻ.

Tham gia Hội thảo gồm có hơn 60 đại biểu là đại diện của các cơ quan gồm Tổng cục Lâm nghiệp, các tổ chức thành viên của Nhóm nòng cốt, Tổ chuyên gia kỹ thuật chung (JEM) và Phái đoàn Liên minh châu Âu.

Tại hội thảo còn có Triển lãm trưng bày những ấn phẩm nêu bật những thông điệp và thực tiễn hiệu quả trong thực hiện VPA FLEGT đồng thời giới thiệu, quảng bá về hoạt động, thành quả và cam kết của các thành viên Nhóm Nòng cốt và doanh nghiệp trong “hợp tác đảm bảo gỗ hợp pháp” – khẩu hiệu của sự kiện này. Triển lãm cũng tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ, và thảo luận về những cơ hội hợp tác giữa các tổ chức trong tương lai.