Diễn đàn “Chuỗi giá trị gỗ hợp pháp và bền vững tại Việt Nam”

Updated Date : 31/10/2022 02:13

Ngày 28/10/2022 tại Bình Dương, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp cùng Nhóm nòng cốt đa bên thuộc khuôn khổ Hiệp định VPA FLEGT và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức Diễn đàn “Chuỗi giá trị gỗ hợp pháp và bền vững tại Việt Nam”.  Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Điển phát biểu khai mạc Diễn đàn (Ảnh: VNFOREST)

Mục tiêu của Diễn đàn “Chuỗi giá trị gỗ hợp pháp và bền vững tại Việt Nam” nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan trong ngành lâm nghiệp, bao gồm các cơ quan Chính phủ, hiệp hội gỗ, tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển về chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp. Diễn đàn đã góp phần thúc đẩy các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp và bền vững tại Việt Nam cũng như các đối tác thương mại thông qua tăng cường công tác truyền thông và chia sẻ thông tin về những hoạt động nhằm đạt được mục tiêu chung.  

Một phiên thảo luận cấp cao mang chủ đề thúc đẩy “Các chuỗi giá trị gỗ hợp pháp và bền vững tại Việt Nam” được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn nhằm cung cấp cho đại biểu thông tin cụ thể về các biện pháp mà Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác quốc tế đang thực hiện, qua đó phát huy tinh thần “Hợp tác bảo đảm gỗ hợp pháp”.