The 10th Core Group meeting

Updated Date : 19/11/2021 07:52

Ngày 28/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) tổ chức Cuộc họp lần thứ 10 Nhóm Nòng cốt thực thi đa bên về Hiệp định VPA/FLEGT (CG-10) cập nhật đánh giá và thảo luận giữa các thành viên về các hoạt động trong tiến trình thực thi Hiệp định VPA/FLEGT.

Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Bà Vũ Thị Bích Hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững. Tại cuộc họp có sự tham dự của đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Phái đoàn EU tại Việt Nam, Viện Lâm nghiệp châu Âu, Tổ chức GIZ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế và các cơ quan nghiên cứu trong nước.